ผู้แทนขายโครงการ (สัญญาจ้างรายปี)

ตำแหน่งว่าง

 • 5

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา-ปริญาตรี(วุฒิปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์คอนวูดให้กับลูกค้า
 • สามารถ ประสานงานขาย กับ Owner ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่าง ได้ดี
 • มีใจรักงานขาย การบริการลูกค้า
 • มีเทคนิคการขายและการต่อรอง
 • มีประสบการณ์ขายด้านวัสดุก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่วงเงินเดือน

 • 20,000

สถานที่ทำงาน

 • Central/Eastern/Western

เพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ติดต่อ