View international site
i-SERVICE

ครบทุกเรื่องการตกแต่ง กับบริการติดตั้ง
ไม้คอนวูดด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

บริการติดตั้งไม้พื้น
และไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด

Line

ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตและบนโครงสร้างตง สำหรับงานระเบียง ภายนอกบ้านพื้นรอบสระน้ำ งานพื้นตกแต่งสวนหรืองานพื้น ส่วนต่างๆของบ้านโดยเคลือบกับหน้าพื้นด้วยระบบสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยเฉพาะ เพิ่มความคงทนแข็งแรงในการใช้งานและให้ความสวยงามเหมือนงานพื้นไม้จริง

บริการติดตั้งไม้ตกแต่งบันไดคอนวูด

Line

ติดตั้งบนพื้นบันไดคอนกรีต สำหรับงานบันไดภายในบ้าน มีทั้งลูกตั้งและลูกนอน เคลือบทับหน้าด้วยระบบสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยเฉพาะ เพิ่มความคงทนแข็งแรงในการใช้งานและให้ความสวยงาม เหมือนงานไม้จริง แต่ประหยัดกว่างานพื้นบันไดไม้จริง

บริการติดตั้งไม้บังตาคอนวูด

Line

ติดตั้งบนพร้อมโครงคร่าวเหล็ก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด สำหรับงานตกแต่งผนัง ทำแผงกันแดดหรือแผงบังตา หรืองานตกแต่งทั่วไป

บริการติดตั้งไม้รั้ว คอนวูด

Line

ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็ก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด สำหรับงานรั้วภายนอกอาคาร เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้าน

บริการติดตั้งไม้พื้น
และไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด

Line

ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตและบนโครงสร้างตง สำหรับงานระเบียง ภายนอกบ้านพื้นรอบสระน้ำ งานพื้นตกแต่งสวนหรืองานพื้น ส่วนต่างๆของบ้านโดยเคลือบกับหน้าพื้นด้วยระบบสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยเฉพาะ เพิ่มความคงทนแข็งแรงในการใช้งานและให้ความสวยงามเหมือนงานพื้นไม้จริง

 

บริการติดตั้งไม้ตกแต่งบันไดคอนวูด

Line

ติดตั้งบนพื้นบันไดคอนกรีต สำหรับงานบันไดภายในบ้าน มีทั้งลูกตั้งและลูกนอน เคลือบทับหน้าด้วยระบบสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยเฉพาะ เพิ่มความคงทนแข็งแรงในการใช้งานและให้ความสวยงาม เหมือนงานไม้จริง แต่ประหยัดกว่างานพื้นบันไดไม้จริง

 

บริการติดตั้งไม้บังตาคอนวูด

Line

ติดตั้งบนพร้อมโครงคร่าวเหล็ก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด สำหรับงานตกแต่งผนัง ทำแผงกันแดดหรือแผงบังตา หรืองานตกแต่งทั่วไป

 

บริการติดตั้งไม้รั้ว คอนวูด

Line

ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็ก พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท คอนวูด จำกัด สำหรับงานรั้วภายนอกอาคาร เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้าน

 

ขั้นตอนการให้บริการ